HomeDanışmanlık

Danışmanlık

 Çevre Lisans Başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler

 Çevre izni başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler

 Emisyon Raporu Geçerlilik Süresi

 Çevre Danışmanlık

 GSM Ruhsat işlemleri

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında İşletmelerde Aranacak Kriterler

 Geçici Faaliyet Belgesi

 Çevre İzinleri

 Emisyon İzin İşlemleri

 Deşarj İzin / Ruhsat İşlemleri

 Yer Seçimi İzinleri

 Proje Tanıtım Dosyası